SANAL POS İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.                 TARAFLAR

SATICI

Unvanı         : EFECE GALVANİZ SAC FERFORJE PROFİL METAL TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi          : Hürriyet Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:7 Menderes İzmir

Telefon         : (232) 781 13 13

Faks              : (232) 781 13 14

E-mail           : info@efecegalvaniz.com

ALICI

Adı - soyadı/Unvanı :

Adresi                      :

Telefon                     :

E-mail                       :

2.                 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://tahsilat.efecegalvaniz.com/ internet tahsilat noktasından elektronik ortamda ödemesini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı satış kanallarından herhangibiri ile belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.                 TESLİMAT VE ÖDEME

Efece Galvaniz Sac Ferforje Profil Metal Turizm İnş. San. Ve Tic Ltd. Şti ‘den satış kanalı fark etmeksizin almakta olduğu ticari mal ve hizmetin ödemesini internet tahsilat kanalı ile yapabilir, İşbu satış kanalları vasıtası ile kalmış olduğu mutabakat  kapsamında ödeme yapılmaktadır.

4.                 GENEL HÜKÜMLER

a-      Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

ALICI, satıcının bilimum satış kanalları üzerinden almakta olduğu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat hatalarından satıcı sorumlu değildir.

ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu Sipariş/Ödeme Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

18 yaşından küçük kişiler https://tahsilat.efecegalvaniz.com/ ‘dan alış-veriş yapamaz

Satıcı internet sitesi üzerinden yalnızca kredi kartı (Visa, MasterCard,..) ile alışveriş yapılabilir.

ALICI; Satıcının internet sitesi üzerinden alış veriş yaptığı veya ürün incelediği sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, satıcı tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının satıcıya  ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, satıcının servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve satıcının bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu satıcı tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Satıcının sorumlu olmayacağını, Satıcınin internet sitesi tarafından sunulan hizmetlere Satıcı tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Satıcının uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, alıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Satıcının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklâm yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Satıcı Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Satıcıdan tazminat talep etmemeyi, Satıcıdan izin almadan Satıcı servislerini ticari ya da reklâm amacıyla kullanmamayı, Satıcının, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Satıcının, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, alış-veriş sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Satıcı Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir.

b-     Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı internet sitesi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Satıcının müşterilerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Alıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve var ise şifresi Satıcı tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

Satıcı internet servislerinden verilen hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Satıcı, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Satıcının satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Satıcı, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin internet üzerinden teşhir edilmesiyle Satıcı ı ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

Satıcı, alıcının ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklâm vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Satıcı, müşterinin onayı olmadan internet servislerinin bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklâm ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Satıcı bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Satıcı'ye aittir. Satıcı, Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Satıcı, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde alıcının hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

5.                 SİPARİŞ                   

Satın alması yapılan ürünlerin KDV dahil TL tutarı  müşteri tarafından onaylandıktan sonra, Efece Galvaniz Sac Ferforje Profil Metal Turizm İnş. San. Ve Tic Ltd. Şti’in uygun gördüğü herhangibir pos hizmeti veren finansal kuruluş üzerinden tahsil etme hakkına sahiptir. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşterinin onayı alınır. Sipariş Onayı alınmadan sevkiyat yapılmaz. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı sorunlarından kaynaklanan problemler müşteriye telefon/faks/e-mail yoluyla mutlaka bildirilir.

Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığın ve satıcı hesabına geçtiğinin tespit edildiği andır.

Müşterilerin  tercihi doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

6.                 SEVKİYAT ve TESLİMAT

Tahsilatın yapılması ve Müşterinin sipariş onayı ile birlikte ürün/ürünler Nakliye firmasına

teslim edilecektir. Sevkiyat ve teslimat masrafları alıcıya aittir.

Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra nakliye bedellerinden satıcı sorumlu tutulamaz.

Belirtilen günler dahilinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri için müşteri hizmetlerine telefon ya da e-mail yoluyla ulaşılması halinde, şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır.

Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Nakliye firması yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın alıcıda kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcıya bildirilmelidir.

7.                 ÜRÜN İADE

Alıcı, satın aldığu ürünü Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca incelemek ve muayene etmek, var ise ayıpları TTK.m.23/1-c bendi uyarınca 2 gün içinde ihbar etmek yükümlülüğü altındadır. Ayıplı olarak teslim alınan her ürün için genel iade süresi … gündür. Bu süre içerisinde, Kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.

Üründe ve var ise ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilmesi bilgisi satıcı  yetkilileri tarafından müşteriye iletilir. Müşterinin bu görüşmeden sonra iade formu ile birlikte ürünü ve ürün faturasını şirkete ulaştırması gerekmektedir.

 

8.                 MÜCBİR SEBEP ve FESİH

Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra öngörülmeyen, öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerin ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran hallerde;

·                    Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

·                    Savaş, pandemi, olağanüstü hal, sıkıyönetim, deprem, sel, su baskını, grev-lokavt, yangın vb. haller mücbir sebeptir.

·                    Mücbir sebep hali  (7) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. Bununla birlikte satıcı dişlediği zaman sözleşmeye herhangi bir gerekçe göstermeden tek taraflı olarak feshedebilir.

9.                 UYUŞMAZLIK

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İzmir ili Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Alıcı bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda satıcının ticari defter ve kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI                                                          ALICI

Unvan                                                            Ad Soyad

İmza                                                               İmza

 

 

 

Dikkat!

Eski versiyon bir Chrome kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Firefox kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir IE kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Opera kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Safari kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm